Výstava „Malujeme barvami země“ korunovala přeshraniční Letní akademii 23.-25. července 2010

V rámci stejnojmenného evropského projektu

se ve dnech 23. až 25. července 2010
v Kreativním centru na Heldenbergu konala Letní akademie

V tyto tři letní dny vytvořilo jedenáct dolnorakouských a pět jihomoravských umělců a umělkyň za pomoci hliněných barev, přírodního pojidla z tvarohu, ze dřeva, slámy, hliněné omítky a z dalších přírodnin umělecká díla, která byla posledního dne vystavena ve Sloupové síni na Heldenbergu a v 15 hodin představena návštěvníkům.

Z Dolního Rakouska se akademie zúčastnili Elfriede Berger, Ingrid Biberschick, Susanna Beylen, Dagmar Dodosch, Daniela Gruse, Christine Huber, Elisabeth Leonart, Walter Maringer, Brigitte Meißl, János Szurcsik a Andy Wallenta. Z jižní Moravy přijeli Lucie Turanová, Barbora a Jana Ševčíkovi, Ivona Tichá a Jaroslav Ševčík.

Návštěvníci muzea mohou až do konce srpna 2010 obdivovat, jak byly rukou umělce hlína, kameny, písek, jíl, sláma a dřevo probuzeny k novému životu. Návštěvníci byli vítáni také v průběhu procesu tvorby, měli možnost si s umělci popovídat, diskutovat s nimi nebo jim prostě nahlížet přes rameno.

Současně byly dne 25. července 2010 v 15 hodin veřejnosti představeny výsledky přeshraniční spolupráce mezi základními školami VS Mistelbach 3 a ZŠ Lažánky. V rámci evropského projektu „Malujeme barvami země" začaly dílo na čtyřech velkoformátových plátnech dolnorakouské děti z VS Mistelbach 3 a tato plátna byla dokončena dětmi ze ZŠ Lažánky. Děti z obou stran hranic se setkaly dne 7. května 2010 v Muzeu v Mikulčicích, společně si zazpívaly, zahrály, pojedly a vyměnily si dárky.

Obrázky z akce:


Výstava

Obrazy

Obecné

Záměr evropského projektu „Malujeme barvami země" pod vedením oddělení rozvoj země Dolnorakouské zemské vlády na dolnorakouské straně a Masarykova Muzea v Hodoníně na straně jihomoravské se opírá o dolnorakouské zkušenosti s kampaní „naše půda - stojíme o ni" , v průběhu které byla v dolnorakouských školách realizována úspěšná malířská soutěž s hliněnými pigmenty.

Práce s barvami země učí uměleckým přístupem vědomému a zodpovědnému zacházení s půdou - s tím materiálem, po kterém chodíme, na kterém stavíme domy a silnice, ve kterém  rostou naše rostliny,  který zadržuje naši vodu, filtruje ji a  dělá ji pro člověka pitnou. Z půdy můžeme vyčíst přírodní a kulturní historické proměny. Slouží jako nositel informací a kultury. Na jižní Moravě a v Dolním Rakousku je půda nositelem památek období společné historie.

Vedoucí projektu: Prof. Irena Ráček
racek@soilart.eu
+43 (0) 676 / 72 544 26
Erdfarben-Kreativzentrum am Heldenberg
3704 Kleinwetzdorf, Wimpffengasse 5

 


Suche:
Termine

Published by KUTECH | CMS: REDAXO